PERIODIEK ONDERHOUD

Carrosserieën hebben onderhoud nodig. Scarabee verleent een goede service op het gebied van onderhoud en reparaties, ook o.a. op het gebied van laadkleppen en laadkranen. U kunt hiervoor altijd terecht bij een van de Scarabee-partners.

Verplicht keuren en onderhouden
Laadkleppen worden vaak intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger: de vereiste veiligheid kan in gevaar komen. Het regelmatig controleren en onderhouden van de laadklep is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Minimaal één keer per jaar dient uw laadklep te worden gekeurd. Dit kan nu aan de hand van het RAI/FOCWA LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) Keurmerk, waarbij de Scarabee-leden zijn aangesloten. Dankzij dit keurmerk is de veiligheid van uw laadklep beter gewaarborgd.

Deskundige keuring
Doordat de Scarabee-leden bij dit keurmerk zijn aangesloten, kunt u uw laadkleppen bij uw vertrouwde carrassoriebouwer laten keuren. Wanneer een laadklep het RAI/FOCWA LPK Keurmerk draagt, betekent dit het volgende:

  • de laadklep wordt jaarlijks gekeurd
  • de keuring wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide keurmeester
  • de laadklep voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in de RAI/FOCWA LPK-checklist
Regelmatige steekproeven garanderen de kwaliteit van het RAI/FOCWA LPK Keurmerk

Keuringsbewijzen; GOED BEWAREN
Als een laadklep de keuring heeft doorstaan, krijgt u de volgende keuringsbewijzen:

  • een sticker met een individueel keuringsnummer voor op de laadklep
  • een checklist van de keuring, waarvan het nummer overeenkomt met de sticker
  • registratie van de keuring in het onderhoudsboek van de laadklep
Bij controle moet u de keuringsbewijzen kunnen tonen. Bovendien zijn de keuringsbewijzen belangrijke documenten voor uw verzekeringsmaatschappij. Bewaar de keuringsbewijzen daarom zorgvuldig!

Maak er een goede gewoonte van
Wij adviseren u de onderhoudsbeurt van uw laadklep te combineren met de RAI/FOCWA LPK keuring.

Voor alle zekerheid, voor alle veiligheid!

ontwikkeld door AA Webdesign